Duel čipsetů pro Intel Core 2 Duo - 975X versus P965
autor: Z. Obermaier , publikováno 22.10.2006
Duel čipsetů pro Intel Core 2 Duo - 975X versus P965

V dnešním článku se podrobně podíváme na rozdíly ve výkonu dnešních čipsetů pro platformu Intel Core 2. Mimo celkové zhodnocení výkonů bude součástí testu i porovnání výkonu grafických karet v CrossFire na obou systémech, což je vůbec první porovnání tohoto zapojení na čipsetu P965 v ČR.


 

Duel čipsetů pro Intel Core 2 Duo - 975X versus P965

 

U testu pamětí jsem se zmínil o přetaktování severního můstku čipové sady a následném vlivu na výkon pamětí. V podstatě se jedná o zcela jednoduchou věc - jelikož paměťový řadič platformy Intel není v procesoru ale právě v severním můstku, je tudíž nemožné, aby paměti dokázali provést instrukci za jeden časový úsek. Tento parametr všichni známe jako CPC (Command Per Rate) a ten je na rozdíl od platformy Athlon64 u Intelu nastaven na 2T. Toto nastavení ovšem velmi snižuje celkový výkon - propustnost pamětí. Jak z toho ven?

Řešení je jednoduché - vyšší takt severního můstku, a tím pádem rychlost paměťového řadiče. Podívejme se na to takto, severní můstek má při základním nastavení frekvence FSB takt roven právě hodnotě této frekvence. Pokud tedy nastavíte frekvenci FSB pro Core 2 na 266MHz bude váš severní můstek (dále už MCH) tikat právě na 266MHz. Každým dalším zvedáním frekvence FSB samozřejmě roste i frekvence MCH a ta nemůže růst do nekonečna, proto je MCH vybaven děličkami, které při dosažení hraniční frekvence podělí frekvenci FSB nějakým vyšším poměrem než je 1:1 a tím se sníží takt MCH opět co nejblíže 266MHz.

Ve chvíli snížení dělícího poměru se sníží kromě frekvence i časování samotného MCH a výkon pamětí kvůli těmto dvěma situacím poklesne. Proto se výrobci desek snaží takzvaně udržet děličku v čipsetu co nejdéle v poloze 1:1, a nebo rovnou nastaví v čipsetu nějakou vyšší a tím čipset už v základním nastavení přetaktují - takto funguje například funkce "Hyper memory 3" na deskách Asus. Aktivací této volby váš MCH v základu nepoběží na frekvenci 266MHz ale nějaké vyšší, čímž sice Asus zlepší výkon pamětí ale dramaticky tím zmenší možnosti přetaktování, protože MCH je už v základu blízko své frekvenční hranice. Tentýž pokles nastane při zvolení jiného poměru pamětí vůči MCH než je 1:1. Frekvenci svého vlastního čipsetu si můžete spočítat podle jednoduchého vzorce : napětí MCH = základní násobič CPU / nastavený násobič CPU x FSB. Hraniční frekvenci MCH si každý musí najít sám, testem bylo zjištěno že ona magická hranice kdy MCH přepíná na vyšší dělící poměr a horší latence je pro MCH 975X i P965 někde mezi 380MHz a 410MHz FSB. K potvrzení jsem udělal následující test :

 

FSB

Dělička

PaměťNásobičCPUMCHRead

Write

Latency

4001:1800624006669465639471
3204:5800722404607950593172
3003:4800824003758323548557
2662:3800924002957581488052
2403:58001024002407121432049

 

Tabulka doplňuje text výše, podívejte na první dva řádky, jsem si jist že MCH určitě nebyl taktován, jak je podle vzorce vypočítáno v tabulce, čip by nemohl pracovat na frekvencích 666MHz ani na 460MHz, proto MCH zvýšil v těchto případech svou vnitřní děličku, aby tím snížil svůj takt co nejblíže základní frekvenci 266MHz a tím narostly velmi i latence - což je vidět ostatně v tabulce. V prvním případě se to však nepovedlo zcela, protože MCH má naprogramováno jen několik děliček na výběr a frekvence MCH zůstala stále velmi vysoká, proto je skóre nejlepší. V druhém řádku už byla dostupná lepší dělička a došlo ke značnému propadu výkonu a nárůstu latence. Jakmile se ale MCH dostává ke své hraniční frekvenci - ve třetím řádku, dělička nebyla přepnuta a latence jsou perfektní, což potvrzuje domněnku o hraniční frekvenci někde kolem 380MHz. V dalších řádcích adekvátně klesá s klesajícím taktem MCH, čip je však "přepnutý" na nejlepší děličku proto jsou latence velmi nízké.

 

  • Nejlepší výkon podávají paměti s nastavením děličky MEM/MCH 1:1 a s použitím maximálního násobiče procesoru někde kolem 390MHz FSB, po přepnutí děličky je nutno ke stejnému výsledku systém přetaktovat až někam kolem 440MHz FSB - což už je pro desky s 975X problém.

  • Podle některých testů je nejproblematičtější dělička MEM/MCH 4:5, v některých případech je výkon při tomto nastavení mnohem menší než u jiných poměrů.

  • Udržte jižní můstek pokud možno co nejblíže frekvence 33MHz, což docílíte správným nastavením frekvence PCI Express a PCI, jelikož je výsledný takt opět podmíněn hodnotou FSB a děličkou v jižním můstku může v určitých situacích dojít ke značnému nárůstu PCI frekvence - i když máte v BIOSu nastaveno ručně 33MHz. Potom mají mnohé harddisky a vypalovačky problém správně fungovat.

  • Jak bylo řečeno výše, je skutečná frekvence MCH někdy vysoko nad rámec základních taktů a čip se proto velmi zahřívá, postarejte se o jeho dobré chlazení a hlídejte jeho teploty.

  • Zvýšením hodnot parametru časování pamětí tRFC a tRD se velmi zvýší možnost přetaktování, na 975X je tato hodnota implicitně nastavena velmi nízká a to brání dobrému přetaktování - zvýšením těchto hodnot získáte mnohdy i 50MHz navíc, což platí pro obě čipové sady.

  • Pro další informace o problematice časování pamětí a taktování čipsetů doporučuji pročíst OCZ fórum - zde.

  
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
257 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 122.1Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.